Pro firmy

  • Kultivace vztahů a firemní kultury
  • Řešení konfliktů a vztahové problematiky na pracovišti
  • Podpora a růst potenciálu jednotlivých zaměstnanců a tím i celé firmy

Vize a strategie

Pracuji pro společnosti, které staví svůj úspěch a prosperitu na silných stránkách jednotlivých členů týmu a jsou ochotny investovat do jejich nalézání, rozvíjení a podpory.

Po úvodním semináři na téma Nenásilná komunikace pracuji s jednotlivci metodou Cesta. Tato metoda odstraňuje bloky bránící v rozvoji osobního potenciálu a umocňuje rozvoj silných stránek člověka.

Zlepšuje vztahy v týmu, protože každý člen týmu naplno rozvíjí svůj potenciál, je na svém místě, práce ho těší a je s výsledky své práce spokojen. V týmu se tak nevytváří napětí a frustrace, nespokojenost a nevědomé konflikty.

Případné konflikty jsou konstruktivního rázu a identifikují problémy, které je takto vyladěný tým schopen konstruktivně a věcně vyřešit a zlepšit své fungování.

Ceník a realizace spolupráce

Pracuji ve vaší firmě nebo jiném dohodnutém místě – výjezdní teambuilding ap.

Cena za cestu mimo Tábor: 4Kč/km

Cena za práci v organizaci dohodou dle rozsahu práce.