Mé vzdělání a praxe

Vzdělání:

  • Filosofická fakulta University Karlovy Praha – katedra psychologie (1990 – 1996)
  • atestace v oboru klinická psychologie (1999)
  • funkční specializace v oboru systematická psychoterapie (1999)
  • dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii – garantem Pražský psychoterapeutický institut (1990 – 1996)
  • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický psycholog

Praxe:

  • psychoterapie drogových a alkoholových závislostí – Sananim Praha, klinika Eset Praha, Apolinář Praha (1996 – 2001)
  • psychoterapie afektivních poruch a poruch osobnosti, práce s pacienty v životní krizi – psychiatrická léčebna u Honzíčka, Písek (2006 – 2009)
  • psychiatrické oddělení Nemocnice Tábor – psycholog pro hospitalizované pacienty (2010 – 2019)
  • od ledna 2020 do září 2021 Centrum duševního zdraví Fokus Tábor – klinický psycholog, psychoterapeut
  • od října 2021 Centrum duševního zdraví Strakonice – Fokus Písek – klinický psychlolog, odborný dohled